0:00 / 0:00

Tại sao kính trong suốt?

113 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn nghĩ xem nếu không có vật liệu trong suốt như kính, thế giới của của chúng ta sẽ trông như thế nào? Nhưng tại sao kính lại trong suốt? Làm thế nào mà ánh sáng có thể xuyên qua một lớp vật chất dày đến vậy? Mark Miodownik sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này qua bài giảng TED-Ed tuyệt vời ở đây. Còn vật liệu nào trong suốt nữa nhỉ?