0:00 / 0:00

Đại dịch đã lây lan như thế nào?

71 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Các đại dịch trong lịch sử đã lây lan như thế nào? Tại sao lại một căn bệnh lại có thể lan truyền nhanh như thế trên khắp thế giới? Những yếu tố nào đã tạo điều kiện cho điều đó? Liệu có phải do chúng ta di chuyển quá nhiều? Hay do mầm bệnh quá quái ác? Hay lý do gì?