0:00 / 0:00

Điều kì diệu của nghệ thuật dây Zulu

131 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Thị Hương

 đăng ngày 2016-08-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Marisa Fick-Jordan- bà đã có cơ hội thực hiện một dự án loại hình nghệ thuật ở khu vực bên ngoài Durban. Chúng rất đặc biệt, được làm từ những sợi dây điện màu sắc, được nghệ thuật hóa với nhiều hình dáng, kiểu mẫu, phù hợp với thị hiếu người dùng. Và điều đặc biệt có ý nghĩa từ loại hình nghệ thuật dây Zulu này đã thay đổi một cộng đồng người Durban.