0:00 / 0:00

Ranh giới giữa thật và ảo

263 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Lại một màn biểu diễn tuyệt vời nữa của Marco Tempest trên sân khấu TED. Ở đây ông minh họa một cách tuyệt vời cho triết lý của ông về thực và ảo. Và khi ranh giới đó xen lẫn hòa trộn với nhau, bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác...