0:00 / 0:00

Ảo thuật công nghệ với bài tây

220 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Marco Tempest được xem là bậc thầy trong việc ứng dụng công nghệ vào ảo thuật. Ở đây bạn sẽ được xem một màn biểu diễn tuyệt vời kèm với triết lý của ông về thực và ảo. Ai biết ông ấy đã làm như thế nào nào?