0:00 / 0:00

Toán và nắp cống

402 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao hầu hết nắp cống đều hình tròn? Vì hình tròn dễ lăn và dễ trượt vào vị trí với bất kỳ tư thế nào. Nhưng còn một lý do thuyết phục hơn nữa liên quan tới đặc tính hình học đặc trưng của hình tròn và các hình khác. Marc Chamberland sẽ giải đáp về hình dạng chiều rộng cố định và định lý Barbier.