0:00 / 0:00

Mánh khóe của quảng cáo

796 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

The School of Life

The School of Life

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2018-02-27

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngay khi quảng cáo vừa xuất hiện vào đầu thế kỉ 19, nó liền được giới kinh doanh tận dụng vì nhờ nó, lượng hàng bán ra tăng vọt. Giới quảng cáo nắm rất rõ những khao khát trong thâm tâm chúng ta và đưa ra những lời hứa hẹn về tình yêu, gia đình, thành công. Nhưng những thứ họ bán lại không hẳn là những thứ ta thực sự cần.

Người dịch: Hồng Thư