0:00 / 0:00

Màn hình BumpTop là đống lộn xộn đẹp đẽ

140 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn có thể theo dõi thêm về BumpTop qua: https://bumptop.com/