0:00 / 0:00

"Trường trung học là sân huấn luyện"

306 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Malcom London là một nhà thơ trẻ, một nhà giáo dục và hoạt động xã hội. Trên sân khấu TED, anh đem đến một bài thơ đầy lay động nói về cuộc đời phải đứng đầu trong trường trung học. Anh nói về "biển người vị thành niên" đến trường "nhưng không bao giờ học bơi". Anh nói về "nét nam tính nhại lại bởi những chàng trai lớn lên không còn cha". Một bài thơ vần điệu và đẹp đến nao lòng.