0:00 / 0:00

Lý thuyết mạng lưới

429 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-20

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Từ truyền thông xã hội đến những thể chế tài chính khổng lồ, tất cả chúng ta đang sống trong một mạng lưới với đầy những kết nối. Nhưng những mạng lưới hoạt động như thế nào? Tại sao tìm kiếm một từ khóa trên Google lại cho ra hàng triệu kết quả? Marc Samet sẽ giải thích làm thế nào những mạng lưới này kết nối chúng ta và duy trì "sự sống" của chính chúng.