0:00 / 0:00

Lý do tôi ngừng coi porn

749 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ran Gavrieli sống ở Israel và nghiên cứu về giới ở Đại học Tel Aviv. Anh làm việc với những thanh thiếu niên về các vấn đề liên quan đến giới, tình dục và giúp họ xây dựng những hình ảnh tích cực về bản thân trong một thế giới đang trở nên quá tải về hình ảnh dục tính với những ý nghĩa tiêu cực.