0:00 / 0:00

Lông vũ đã tiến hóa như thế nào?

102 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Để biết được quá trình tiến hóa của lông vũ, ta phải quay lại thời cổ đại - thời các loài khủng long còn là chủ nhân của trái đất. Những hóa thạch tìm thấy được cũng như vết tích còn sót lên trên xương của loài chim cho ta biết hình thái ban đầu của lông vũ. Carl Zimmer sẽ giúp chúng ta khám phá quá trình tiến hóa của lông vũ và qua nguyên do nào lông vũ đã tiến hóa hàng triệu nay để có được hình dạng như ngày hôm nay.