0:00 / 0:00

Lời ai oán của ông thầy đẫm mồ hôi

387 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Justin Lamb muốn làm một giáo viên nhiệt huyết, hay một giáo viên nghiêm khắc nhưng công bằng. Thậm chí anh còn định trở thành một giáo viên lập dị, nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ được gắn với biệt hiệu: ông thầy đẫm mồ hôi. Trong lần lên sân khấu này, với bài thơ "Ông thầy đẫm mồ hôi" của mình, Justin Lamb đưa ra quan điểm "đánh giá ông ấy bằng tuyến mồ hôi dưới nách" nhằm nhắc nhở chúng ta rằng mồ hôi không phải chỉ là sản phẩm của tắm hơi mà nó còn là thể hiện của sự lao động cần cù.