0:00 / 0:00

LittleBits - Những khối điện tử diệu kỳ

171 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong bài diễn thuyết này, Ayah Bdeir giới thiệu littleBits, những khối điện tử kỳ diệu hoạt động giống như Lego, giúp bạn lắp ráp và sáng tạo những sản phẩm điện tử mà không phải phụ thuộc vào các chuyên gia.