0:00 / 0:00

Một trò chơi xác suất

471 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Giả sử bạn chơi một trò chơi với luật như sau: Lắc 2 hạt xí ngầu, và nếu số lớn nhất là 1, 2, 3, 4, thì người thứ nhất thắng. Nếu số lớn nhất là 5 hoặc 6, người thứ hai thắng. Vậy ai có xác suất thắng cao nhất? Leonardo Barichello giải thích cách xác suất nắm chìa khóa giải quyết cuộc chơi này.