0:00 / 0:00

Những điều bác sĩ không tiết lộ

600 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn sẽ không muốn biết chuyện bác sĩ của bạn đã được một phát ngôn viên trả tiền cho một công ty dược? Hoặc giữ niềm tin rằng cá nhân không phù hợp với điều trị mà bạn muốn? Ngay bây giờ, ít nhất ở Mỹ, bác sĩ của bạn chỉ đơn giản là không phải nói với bạn về điều đó. Và khi bác sĩ Leana Wen hỏi bác sĩ đồng nghiệp của mình để sáng tỏ, phản ứng cô đã nhận được ... đáng lo ngại.