0:00 / 0:00

Hãy nhớ cảm ơn

574 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Văn Thông

 đăng ngày 2016-08-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

"Hãy nhớ nói lời cảm ơn" đó là những gì mà giáo sư Laura Trice đã truyền đạt lại trong bài diễn thuyêt 3 phút của cô. Đúc kết từ những người xung quanh, cô đã phân tích ra được nhiều tác dụng của lời cảm ơn: để làm tình bạn thêm sâu đậm, để làm các mối quan hệ thêm bền vững, để cho người khác biết họ quan trọng với bạn ra sao. Hãy thử nói lời cảm ơn tới người đã giúp bạn và thấy sự khác biệt trên khuôn mặt họ.