0:00 / 0:00

1 năm kỳ tích của Einstein

619 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Năm 1905, Einstein đối mặt với thất bại trong con đường học thuật. Tuy thế, trong 20 tháng sau đó, ông đã công bố những 4 nghiên cứu phi thường, với mỗi chủ đề khác nhau, từ đó thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Larry Lagerstrom sẽ miêu tả chi tiết 4 nghiên cứu phi thường ấy. Có bao giờ bạn có những ý tưởng lớn tuôn trào dồn dập như thế chưa? :D