0:00 / 0:00

Lặn xuống biển cùng xe lăn

156 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-24

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi Sue Austin bắt đầu dùng xe lăn từ 16 năm trước, cô xem đấy là trải nghiệm của niềm vui và tự do mới, nhưng những người khác lại phản ứng ngược lại. Họ cho rằng cô bị giới hạn, bị trói buộc. Bằng những nỗ lực không ngừng, Sue Austin chứng minh xe lăn không những không giới hạn bản thân con người mà còn đem lại những trải nghiệm mới, ví dụ như lặn xuống biển cùng xe lăn.