0:00 / 0:00

Làm việc đơn nhiệm, đừng làm việc đa nhiệm!

632 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nếu bạn vừa nấu ăn, vừa trả lời điện thoại, vừa nhắn tin, vừa đăng tải hình ảnh, thì kết quả món ăn của bạn sẽ như thế nào nhỉ? Paolo Cardini đặt vấn đề rằng mọi người khuyến khích ta làm việc đa nhiệm, nhưng đa nhiệm như thế đạt được hiệu quả đến đâu? Paolo đề xuất, với điện thoại, hãy tập trung vào đơn nhiệm đi và chiếc ốp lưng của ông có thể giúp bạn.