0:00 / 0:00

Làm việc để sống hay sống để làm việc?

6246 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Prince Ea

Prince Ea

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-10-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có đến hơn 50% người làm công quyết định không dùng hết số ngày nghỉ, thay vào đó, họ dành cho công việc. Nhưng hãy nghĩ xem, đến lúc cuối đời, bạn sẽ nhớ về số tiền mình đã kiếm được, số giờ mình đã làm, những lần được vinh danh "nhân viên tiêu biểu"; hay là nhớ về lúc được ở bên cạnh những người thân yêu, nhớ về những kỷ niệm đáng quý, những chuyến đi, tự hào vì được tự phong là "người bố tiêu biểu", "người mẹ của năm", "người bạn của một đời"?