0:00 / 0:00

Làm thế nào tàu Curiosity đưa ta đến sao Hỏa?

106 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-20

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vào tháng 8 năm 2012, tàu tự vận hành Curiosity đã đáp xuống sao Hỏa, đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử khám phá vũ trụ của con người. Vã để đạt được thành quả này, một nhóm các nhà khoa học, kỹ sư đã phải liên tục thiết kế, thử nghiệm các phương án giúp con tàu có thể đáp xuống mặt đất sao Hỏa cũng như tự vận hành một cách trơn tru. Bobak Ferdowsi là thành viên trong đội thiết kế Curiosity sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi làm thế nào tàu Curiosity có thể đáp xuống được sao Hỏa.