0:00 / 0:00

Làm thế nào sự sống lên mặt đất?

306 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nhện và loài giáp xác được xếp vào ngành chân khớp đã dẫn đầu các sinh vật di cư từ trong lòng nước lên đất liền, và nay chúng là loài chiếm đa số trong mọi sinh vật trên mặt đất. Vậy bí mật nào đã giúp chúng thích nghi với cuộc sống trên mặt đất? Nhà nghiên cứu sinh vật biển Tierney Thys, hai thành viên của dự án Plankton Chronicles (Biên niên sử về sinh vật phù du) là Noé Sardet và Sharif Mirshak sẽ cho chúng ta thấy thế giới kì diệu của động vật và môi trường sống của chúng.