0:00 / 0:00

Làm sao trồng không khí tươi?

230 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-01-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Chiến đấu với biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường có nhiều cách, một trong những cách thiết thực nhất chính là thay đổi ở ngay nơi mình sống và làm việc. Trong bài này, Kamal Meattle sẽ dạy bạn cách tự tạo ra không khí sạch và tươi ở ngay nơi làm việc.