0:00 / 0:00

Làm sao biết được mình nên tin ai?

431 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-11-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta thường tin vào những điều mà chúng ta đã được dạy, qua kinh nghiệm của bản thân cũng như bởi các chuyên gia. Có nhiều hệ thống niềm tin khác nhau, nhưng làm sao chúng ta biết được mình nên tin ai? Ram Neta sẽ giải thích bằng các ví dụ cụ thể để ta biết được khi nào thì nên tin một chuyên gia, khi nào thì không.