0:00 / 0:00

Làm gì khi bị say nóng?

255 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Say nóng do luyện tập với cường độ cao dưới cái nóng là một trong ba nguyên nhân chính gây tử vong đối với vận động viên và binh lính. Douglas J. Casa sẽ miêu tả chi tiết thế nào là say nóng và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu cần thiết khi gặp phải.