0:00 / 0:00

Kinh doanh giống nhau nên đặt cửa hàng cạnh nhau?

992 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-20

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao tiệm tạp hóa, tiệm sửa ô tô, và nhà ăn dường như luôn tạo thành một nhóm khi xuất hiện trong cộng đồng? Jac de Haan sẽ dùng ví dụ "cuộc chiến bán kem" trong video trên để minh họa cho thuyết Cân bằng Nash (Nash Equilibrium) trong lý thuyết trò chơi.