0:00 / 0:00

Kiên tâm - Chìa khóa thành công

945 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Sau khi rời khỏi vị trí tư vấn quản trị và trở thành giáo viên toán lớp 7, Angela Lee Duckworth nhận ra rằng IQ không là nhân tố duy nhất quyết định sự khác biệt giữa học sinh xuất sắc và học sinh kém. Trong bài nói này, qua các nghiên cứu của mình, Angela khẳng định sự kiên tâm mới là chìa khóa đi tới thành công.