0:00 / 0:00

Khuôn mặt thật của Leonardo da Vinci

210 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Biểu tượng của các biểu tượng Leonardo da Vinci sẽ có "chân dung" như thế nào?