0:00 / 0:00

Không thích đường dẫn hạ cấp? Đừng nhấp vào!

79 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có vẻ như các trang mạng cung cấp tin tức đang ngày càng dội vào bạn những thông tin tiêu cực, bạo lực và làm phiền nhiễu cảm xúc của bạn, đúng không? Phân tích viên tin tức Sally Kohn đề nghị rằng thay vì khuyến khích các tin tức kiểu ấy ngày một nhiều hơn, thì hãy dành những cú nhấp chuột cho những thông tin thật sự đáng tin.