0:00 / 0:00

[Khởi nghiệp #02] Đội ngũ và thực thi

3586 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

Soft Decor

Soft Decor

Making better lives

Diễn giả:

Soft Decor

Soft Decor

 đăng ngày 2017-03-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bài giảng được tài trợ dịch thuật bởi Cty Soft Decor!

Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng và tinh thần Pay It Forward, chúng tôi rất hân hạnh được là người mang về cho cộng đồng start-up Việt Nam bộ bài giảng tuyệt vời của Y Combinator! Bộ 20 bài giảng này là đúc kết tinh hoa của hàng ngàn startup ở Mỹ và trên toàn thế giới!

Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp liên kết với nhau, hỗ trợ nhau để thế hệ doanh nghiệp non trẻ có thể cùng nhau trưởng thành và nâng tầm đất nước Việt Nam theo kịp đà phát triển của nhân loại!

Nếu có nhã ý giao lưu và hợp tác, đừng ngần ngại liên hệ với Soft Decor: http://softdecor.vn


Mô tả bài giảng:

  • Trong bài này, Sam Altman nói chi tiết hơn về 4 yếu tố: Ý tưởng + Sản phẩm + Đội ngũ + Thực thi.
  • Ngoài ra, ông còn nói thêm một số điều nhắc nhở hữu ích dành cho các founder, đó là những sai lầm mà ông thường bắt gặp.

Slide bài giảng: Slide_Box | Google Drive

Xem toàn bộ khóa học: Danh sách toàn bộ 20 bài - How to Start a Startup - Y Combinator

Bài 1 | Bài 2 | Bài 3 | Bài 4 | Bài 5 | Bài 6 | Bài 7 | Bài 8 |Bài 9 | Bài 10 | Bài 11 | Bài 12 | Bài 13 | Bài 14 | Bài 15 | Bài 16 | Bài 17 | Bài 18 | Bài 19 | Bài 20 (Hết)