0:00 / 0:00

Khoa học của sự cay

191 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn đã bao giờ ăn mì cay chưa? Khi ăn cay cơ thể bạn phản ứng như là có lửa trong miệng, vì não bạn tưởng là có lửa trong miệng thiệt! Trong video này, Rose Eveleth giải thích chi tiết cho chúng ta tính chất khoa học và lịch sử của các món ăn cay.