0:00 / 0:00

Vai trò của ếch với hệ sinh thái và con người

545 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Số lượng loài lưỡng cư đã sụt giảm nhanh chóng trên toàn cầu, trong đó gần 1/3 có nguy cơ tuyệt chủng, Nhưng riêng với loài ếch, chúng có vai trò gì đối với con người và thiên nhiên? Kerry M. Kriger giải thích sự quan trọng của loài ếch và làm thế nào để bảo vệ chúng.