0:00 / 0:00

Cảm biến giúp đỡ người già

110 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Sáu mươi phần trăm người bị mất trí nhớ thường đi lang thang, một vấn đề có thể gây ra rất nhiều căng thẳng cho bệnh nhân và cả người chăm bệnh. Trong bài nói chuyện đầy lôi cuốn này, hãy nghe nhà phát minh trẻ Kenneth Shinozuka giới thiệu giải pháp mới nhằm giúp đỡ "người ông hay đi lang thang đêm" và người cô hàng ngày vẫn chăm sóc ông.... cũng như các bệnh nhân Alzheimer khác.