0:00 / 0:00

Công nghệ xúc giác ảo

118 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có thể dùng công nghệ để tái tạo xúc giác trong thế giới ảo không? Ở TEDYouth 2012, Katherine Kuchenbecker chia sẻ công trình nghiên cứu của cô: công nghệ xúc giác tương tác. Công nghệ này có tiềm năng thay đổi những cách thức vận hành trong đời sống thường nhật từ việc mua sắm, chữa răng đến luyện tập thể thao, v.v.