0:00 / 0:00

Sấm siêu thanh

120 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Những vật thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh (như máy bay tốc độ cao) tạo ra sóng chấn động kèm theo âm thanh giống như sấm sét gọi là sấm siêu thanh. Âm thanh này có thể gây đau đớn cho người và động vật, thậm chí hư hại cả công trình gần đó. Katerina Kaouri mô tả chi tiết làm thế nào các nhà khoa học sử dụng toán để dự đoán đường đi của sấm siêu thanh trong không khí, nơi chúng sẽ đến, và độ lớn của tiếng ồn.