0:00 / 0:00

Sau 1 năm thay đổi thế giới

1610 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-02

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Năm 2011, khi thắng giải điều ước TED nghệ sĩ đường phố JR đã thực hiện dự án “Trong Ra Ngoài”: Mọi người trên thế giới cùng tham gia gửi những ảnh chụp thể hiện sự thật thế giới của họ. Một năm sau, anh chứng minh làm thế nào những tấm áp phích chân dung người với kích thước khổng lồ được dán nơi công cộng có thể kết nối cộng đồng, tạo nên thay đổi, và bộc lộ bề mặt ẩn dưới thế giới. Bạn có thể tìm hiểu dự án ở insideoutproject.net và hãy cho SoSub biết ý kiến của bạn nhé!