0:00 / 0:00

Vật lý siêu năng lực - Siêu sức mạnh

187 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong loạt bài giảng về "Vật lý siêu năng lực" (Giả sử những siêu năng lực là có thật để giảng dạy về vật lý), Joy Lin sẽ lần lượt giúp bạn tìm hiểu những kiến thức về vật lý một các thú vị, dễ hiểu, bằng video được minh họa dưới dạng animation bởi chương trình TED-Ed. Bài này nói về khả năng di chuyển SIÊU SỨC MẠNH. Nếu khả năng này có thật thì chuyện gì sẽ xảy ra?