0:00 / 0:00

Hình khối và biến đổi khí hậu

344 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trên Trái đất đang diễn ra một “trò chơi” xếp hình Tetris. Không gian trò chơi là Trái đất và những khối hình là đại diện của khí CO2. Do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch cung cấp cho xe cộ, nhà xưởng và chặt phá rừng đã làm tăng đột biến lượng khí CO2 dẫn đến hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Joss Fong giải thích làm thế nào khí CO2 tích trữ quá nhiều sẽ gây ra biến đổi khí hậu và nhắc nhở chúng ta không bao giờ có thể bấm nút “chơi lại”.