0:00 / 0:00

Kính mắt có thể điều chỉnh độ cận

118 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồng Thế Vỹ

 đăng ngày 2016-08-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Josh Silver trình bày giải pháp đơn giản để chỉnh sửa các tật khúc xạ với giá thành thấp nhất có thể -- tròng kính chứa nước có thể điều chỉnh được. Ở hội thảo TEDGlobal 2009, ông giới thiệu những cặp kính mắt giá rẻ này và tiết lộ kế hoạch toàn cầu của ông để đến năm 2020 có thể mang chúng đến cho một tỉ người cần.