0:00 / 0:00

Chú mèo của Schrödinger dạy về cơ lượng tử

187 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Các vật lý cổ điển mà chúng ta gặp phải trong ngày nay, thế giới vĩ mô là rất khác nhau từ vật lý lượng tử điều chỉnh các hệ thống trên một quy mô nhỏ hơn nhiều (như các nguyên tử). Một ví dụ tuyệt vời của sự kì quái của vật lý lượng tử có thể được thể hiện trong thí nghiệm mèo suy nghĩ của Schrödinger. Josh Samani đưa chúng ra thông qua thử nghiệm này.