0:00 / 0:00

Nguyên tử nhỏ cỡ nào?

58 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nguyên tử rất nhỏ, nhưng cụ thể là nhỏ cỡ nào? Nếu so sánh với các vật chất khác thì sao? Khi thấy được kích thước nhỏ bé của nguyên tử, ta sẽ hiểu hơn về thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Còn điều gì chúng ta chưa thể khám phá nữa nhỉ?