0:00 / 0:00

Chất thải và lưới thức ăn

298 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chất thải có liên quan gì tới thức ăn? Nghe hơi bẩn nhỉ? Nhưng phân là thứ vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái. Nó là kết thúc của một quá trình tiêu hóa và là sự khởi đầu của một vòng đời hoàn toàn mới, giúp hệ sinh thái tiếp tục phát triển trong sự cân bằng. Vậy vai trò của chất thải là gì?