0:00 / 0:00

Thay đổi thế giới bằng giấy vệ sinh

202 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Chỉ riêng nước Mỹ, mỗi năm đã có hơn 6 triệu tấn khăn giấy được tiêu thụ. Mỗi ngày 260 ngàn tấn. Tức là tương đương cả một cánh rừng nhỏ... mỗi ngày. Nếu tính trên cả thế giới thì sao? Ở đây, Joe giới thiệu cách sử dụng khăn giấy đúng cách. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bạn góp phần vào tiết kiệm khăn giấy và bảo vệ môi trường, mà là xây dựng ý thức về môi trường qua từng ngày. Đó mới chính là điều quan trọng nhất.