0:00 / 0:00

Dữ liệu Twitter

388 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hàng triệu dòng tweet “Chào buổi sáng!” được đăng lên mỗi ngày và từ chúng ta có thể thu thập được một lượng thông tin đời sống của mọi người như họ đang đi đâu, họ thức dậy lúc nào, ý kiến của họ về các sự việc. Trong TEDYouth 2012 Talk, Jer Thorp cho chúng ta thấy có thể làm gì với lượng thông tin dồi dào này.