0:00 / 0:00

Học kinh doanh trong tù

714 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Trong một lần đi tù, Jeff Smith đã có những trải nghiệm hoàn toàn khác thường. Anh nhận ra trong đó là cả một trường học về kinh doanh, dù có thể không có giáo trình và sách giáo khoa, nhưng những thứ học được trong đó thậm chí còn tốt hơn những trường kinh doanh bậc nhất. Đó là bài học gì vậy?