0:00 / 0:00

Tiên đề song song của Euclid

149 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-07-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Để phát triển được những định lý, hệ quả, những công thức, vân vân... thì trước hết chúng ta cần một chuẩn thống nhất chung được đặt ra trước, gọi là các tiên đề. Nhưng có điều gì đặc biệt ở tiên đề song song của Euclid khiến giới khoa học tranh cãi đến tận hiện nay? Liệu một bộ óc siêu việt như Euclid có thể gặp một thiếu sót có vẻ hiển nhiên như thế không?