0:00 / 0:00

Trọng lực và cơ thể người

180 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cơ thể chúng ta hoạt động dưới sự chi phối của lực hấp dẫn; bơm máu, cảm giác cân bằng và tăng trưởng xương đều ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn là một thực tế không thể tránh khỏi. Từ các thí nghiệm từ nhà thần kinh học David Hubel và Torten Wiesel, phi hành gia Jay Buckey trình bày một giả thuyết. Cơ thể chúng ta sẽ làm việc như thế nào khi không có lực hấp dẫn?