0:00 / 0:00

Mây ảnh hưởng đến nhiệt độ?

78 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-15

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi nhiệt độ trên Trái Đất tăng dần lên thì chúng ta cần gấp rút dự đoán mức tăng này với độ chính xác tốt nhất có thể. Để làm được điều này, các nhà khoa học cần nắm rõ hơn về khí dung giao và mây. Jasper Kirkby giải thích một thí nghiệm ở CERN (Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu) đang giải quyết vấn đề này.