0:00 / 0:00

Từ vựng về ĐIỆN

175 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ờ thì, trong này toàn nói về từ vựng về điện, trong tiếng Anh. Nhưng sẽ rất thú vị, vì bạn sẽ hiểu từ đó xuất hiện như thế nào, vì sao lại được gọi như thế. Đây là những điều mà có lẽ bạn sẽ không bao giờ được học ở trường lớp. Bài giảng này của James Sheils cũng sẽ củng cố thêm kiến thức cho bạn về điện đấy. Bắt đầu xem nào!